Uvijeti korištenja

Pravila i uvjeti korištenja web stranica www.butiga.hr

Članak 1.

Web stranice www.butiga.hr (u daljnjem tekstu Butiga) zajednički su projekt i u suvlasništvu su Novog lista d.d. iz Rijeke i Glasa Istre Novine d.o.o. iz Pule. Za vrijeme korištenja i pristupanja stranicama www.butiga.hr, primjenjuju se pravila korištenja stranica i zakoni Republike Hrvatske.

Članak 2.

Oglašivač je isključivo odgovoran za sadržaj oglasa što uključuje odgovornost za istinitost, točnost, cjelovitost i kvalitetu informacija i sadržaja oglasa, za obveze koje proizlaze iz sadržaja oglasa, te odgovornost za povredu autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva trećih osoba. Isključena je bilo kakva odgovornost Butige za sadržaj oglasa.

Članak 3.

Butiga zadržava pravo na odbijanje registracije, kao i na ukidanje ili uskraćivanje mogućnosti korištenja korisničkog računa za koje je korisnik registriran, i to bez prethodne najave i objašnjenja.

U postupku registracije korisnik se obvezuje navesti točne, potpune i važeće informacije potrebne za registraciju. Suprotno postupanje, smatrat će se kršenjem uvjeta korištenja i može rezultirati trenutnim zatvaranjem korisnikova korisničkog računa.

Korisnik je dužan čuvati podatke o svome korisničkom računu te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem njegova korisničkog računa, kao i za sve sadržaje objavljene pod njegovim korisničkim imenom.

Završetkom registracije korisnik prihvaća odgovornost za sve aktivnosti uzrokovane njegovim korištenjem usluga Butige.

Članak 4.

Korisnik koji želi objaviti oglase dužan je, prema Zakonu o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti, uz osnovne podatke u registraciji priložiti i sljedeće podatke kada je u pitanju pravna osoba: ime tvrtke, sjedište tvrtke, OIB, ime i prezime odgovorne osobe, ako je u pitanju fizička osoba: ime i prezime naručitelja, OIB i njegovo prebivalište, odnosno boravište. Prema članku 7., stavku 2. navedenog Zakona svi tiskani i internetski oglasni mediji dužni su prikupiti dodatne podatke. Traženi podaci neće biti objavljeni ili dostupni drugim korisnicima, niti će od strane Butige biti korišteni u druge svrhe, osim onih koje nalažu važeći zakoni. Ako korisnik prilikom predaje oglasa ne dostavi sve tražene Zakonom propisane identifikacijske podatke nužne za uspješnu objavu oglasa, ista će se smatrati nepotpunom. Butiga nije dužna objaviti oglas, a svi troškovi nastali u procesu predaje oglasa koja se smatra nepotpunom, teretit će korisnika. Butiga prema članku 20. stavku 6. Zakona o medijima nije dužana provjeravati istinitost i vjerodostojnost objavljenih oglasa te prema, Zakonu o elektroničkoj trgovini članak 18., stavak 1., nije odgovorana za sadržaj pohranjenih podataka. Butiga će sa prikupljenim podacima raspolagati u skladu sa Zakonom o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti te Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

Članak 5.

Oglašivači su suglasni da Butiga može bez dozvole oglase koje su oglašivači objavili na stranicama www.butiga.hr koristiti, distribuirati i objaviti u svim tiskanim i internetskim izdanjima Novog lista i Glasa Istre te na drugim partnerskim internetskim stranicama.

Članak 6.

Butiga može isključiti korisnika sa ovih stranica, ako na bilo koji način krši ova pravila i uvjete, ili na bilo koji drugi način usporava ili ometa rad stranica. Butiga može poduzeti odgovarajuće pravne mjere protiv takvih korisnika, te zahtijevati naknadu za nastalu štetu ili gubitak. Butiga može isključiti korisnika koji zloupotrebljava podatke objavljenje na ovim stranicama, posebice ako kopira sadržaje objavljene na ovim stranicama te ih onda objavljuje na nekom drugom mediju.

Članak 7.

Neki od oglasa kao kontakt telefone imaju brojeve sa posebnom tarifom (060, 061 i sl.), te je u njima jasno istaknuta cijena poziva po minuti. Butiga upozorava korisnike da kada kontaktiraju oglašivače koji koriste takve brojeve to čine na vlastitu odgovornost.

Butiga se ne smatra odgovorna za bilo kakvu štetu koja nastaje izravno ili neizravno zbog korištenja ovih stranica te nije odgovorna za moguću štetu radi pogrešaka tehničke ili ljudske prirode.

Članak 8.

Besplatni oglas mogu predati samo oglašivači koji prodaju svoju privatnu imovinu ili oglašavaju za vlastite osobne potrebe. Pravne osobe, agencije i tvrtke, mogu platiti oglas prema važećem cjeniku za oglašivače.

Članak 9.

Korištenjem sadržaja stranica www.butiga.hr, korisnik prihvaća pravila i uvjete navedene ovim Pravilnikom. U slučaju spora nadležan je sud u Rijeci.

Autorska prava

Svi sadržaji objavljeni na web stranicama Butiga, vlasništvo su Novog lista i Glasa Istre te su u zakonski dopuštenom okviru predmet autorske zaštite ili drugih oblika zaštite intelektualnog vlasništva. Sadržaj se smije pregledavati i reproducirati samo za osobne potrebe. Mijenjanje, prepisivanje, razmnožavanje ili bilo kakvo drugo širenje bez pismene dozvole je zabranjeno.

Zaštita privatnosti

Butiga poštuje privatnost korisnika web stranica te će ih brižno štititi. Podaci o korištenju internet stranica skupljaju se automatski, ne omogućavaju uvid u osobne podatke, i bit će upotrijebljeni samo u svrhu boljeg korištenja internet stranice.

Ograničenje odgovornosti

Butiga, kao ni bilo koja druga pravna ili fizička osoba, koja je sudjelovala u nastanku i izradi internet stranica, nije odgovorna za povremene smetnje u radu stranica, za eventualnu netočnost informacija kao ni za eventualnu štetu nastalu uslijed korištenja netočnih ili nepotpunih informacija.